Over de Stichting Red De Hoge Dijk

De Stichting Red De Hoge Dijk is opgericht in 2021 door bezorgde bewoners van Amsterdam Zuid Oost, de Ronde Venen en Ouder-Amstel. Het unieke Natuur en recreatie gebied De Hoge Dijk wordt bedreigd door plannen van zowel de Gemeente Amsterdam als Ouder-Amstel. Beide gemeenten zijn van plan Mega Windturbines te plaatsen in of direct naast De hoge Dijk.

De belangrijkste doelstelling van de stichting is voorkomen dat deze mega monters geplaatst gaan worden in de natuur en zo dicht bij woonhuizen. Zowel in Amsterdam als de omliggende gemeenten.

Om dit doel te bereiken, werkt de stichting samen met andere organisaties die hetzelfde doel nastreven en zal binnenkort een aantal acties starten. Om de acties te kunnen financieren, is de stichting op zoek naar donateurs. De stichting heeft de ANBI status, zodat donateurs hun bijdrage fiscaal kunnen verrekenen. 

Wij werken samen met bijna alle organisaties die zich plaatselijk, regionaal en landelijk inspannen om de plaatsing van Mega Windturbines in de natuur en bij woningen te voorkomen.

Dat doen wij door actief in te spreken in gemeenteraden, provinciale staten vergadering en door deel te nemen aan belangrijke evenementen waar invloed op beslissingen kan worden uitgeoefend. Mocht het nodig zijn, dan zal de stichting ook overwegen om aan juridische procedures deel te nemen. Verder is de Stichting actief op social media als Facebook, Instagram, Twitter, Tiktok en Linkedin.

Om vooral de social media te kunnen financieren, vragen wij aan sympathisanten en belanghebbenden een financiële bijdrage. We hebben het niet over grote budgetten, maar ieder beetje help de Windturbines buiten de natuur te houden. Ook kunnen wij je steun gebruiken bij het vele werk dat we willen gaan verzetten. Kijk op onze actiepagina om te kijken of je een bijdrage zou kunnen of willen doen.

Over Stichting Red de Hoge Dijk

Als stichting hebben wij een beleidsplan, , waarin u onder andere de begroting van onze stichting terugvindt.

Ook de statuten van onze stichting en het uittreksel van de Kamer van Koophandel zijn voor eenieder toegankelijk.

Het bestuur bestaat uit:

J.J. Wolff (voorzitter)

B.A.M.E. Nefkens (Secretatis/penningmeester)

J. Bierhof (bestuurslid)

De bestuursleden en andere medewerkers ontvangen voor hun activiteiten voor de stichting geen beloning.Stichting Red De Hoge Dijk 

Holendrechterweg 66 A

1105 AE Amsterdam

Telefoonnummer 06 – 547 452 25

KvK nummer 82780315

RSIN nummer 862601757

IBAN NL39RABO0370183266