Alle natuurgebieden in en rond Amsterdam in gevaar!

In mei en juni 2021 hebben Amsterdam en Ouder-Amstel de zoekgebieden aangewezen voor het plaatsen van Mega Windturbines. 

De gemeente De Ronde Venen heeft besloten geen Windturbines te gaan plaatsen, maar Amsterdam en Ouder-Amstel houden onverkort aan hun plannen vast.

Grote gevaren voor de gezondheid

Windmolens veroorzaken ondermeer laag frequent geluid, slagschaduw en ’s nacht (knipperend) lichtoverlast. Dat kan tot grote gezondheidsproblemen leiden, Uit recente onderzoeken blijkt geluid van windturbines tot grote gehoorschade kan leiden. Advies van onderzoekers; houdt afstand tot bewoning van minimaal 10 keer de as-hoogte van een turbine. 

Natuur- en recreatiegebieden volledig verwoest door ongecoördineerd beleid van twee gemeenten.

Juist op die plekken waar bewoners uit de wijde omgeving tot rust komen zetten de twee gemeenten onmenselijk grote gevaartes neer, die De Hoge Dijk en de Holendrechtpolder ongekend beschadigen. 

Tot 240 meter hoge molens aan de rand van Amsterdam en Ouder-Amstel

Alle gemeenten kiezen voor zoekgebieden zo ver mogelijk van hun centrum. Dit is pech voor de omringende gemeenten, maar ook voor de bewoners van de naburige wijken zoals in Amsterdam Zuid-Oost. Ook Abcoude wordt niet gespaard. In de Holendrechterpolder zijn door de gemeente Ouder Amstel stilletjes 3 megawindturbines gepland. Direct naast de A2 op 600 meter van van woningen in Abcoude

Windturbines horen op minimaal 1500 meter van woningen te staan.

Internationaal wordt deze norm al jaren gehanteerd. In Duitsland, Engeland en België is men zelfs op weg de afstand van turbines tot bewoning te vergroten tot minimaal 2000 meter. Sinds kort is de norm die in onze omgeving gehanteerd wordt zelfs van 600 meter naar 350 meter verlaagd. Dit is in strijd met de Europese wetgeving. 

Energietransitie ja, maar Megawindturbines horen niet op land. Op zee is ruimte genoeg