Woningwaarde blijft gemiddeld 3,8% achter

Uit de analyse blijkt dat voor de verwachte situatie in 2030 de waarde van woningen in de nabijheid van Windturbines gemiddeld 3,8% achterblijft op de waarde van vergelijkbare huizen zonder windturbines in de buurt.

Impact toekomstige windturbines op huizenprijzen

TNO onderzocht het effect van windturbines op huizenprijzen. Wil je weten hoeveel de waarde op woningen achterblijft in jouw gemeente?