Energietransitie ja, maar niet onnodig ten koste van ons leefklimaat!

Het college van GroenLinks, D66 en PvdA heeft besloten tot het plaatsen van 17 megawindturbines (150-220 meter) in Amsterdam Oost, Noord, Zuidoost en West. Het plan is overbodig, leidt tot gezondheidsschade door ernstige geluidsoverlast, tast natuur en landschap aan en is duurder dan alternatieven. Energietransitie ja, maar niet onnodig ten koste van ons leefklimaat!  


Draagvlak ontbreekt

Amsterdam zet haar windmolens op de grens met buurgemeenten (Zaandam, Oostzaan, Ronde Venen, Landsmeer en Weesp). Deze zijn hier fel op tegen! Amsterdam wil goede sier maken ten koste van haar buren. De Windmolens zijn voorzien bij kwetsbare wijken (Noord, Zuidoost en West) en zelfs midden in volkstuinen, waar velen zomers overnachten. De lasten zijn voor achterstandsgroepen. Volgens de windmolen enquête van de gemeente wil de meerderheid van de Amsterdammers geen windmolens dicht bij bewoners en in de natuur. In de getroffen wijken is al helemaal geen draagvlak. Dit wordt bevestigd door meer dan 500 insprekers bij de gemeenteraad, 1.000 brieven aan de politiek, 25.000 handtekeningen, rapporten met feiten en alternatieven. GroenLinks, D66 en PvdA blijven helaas een inhoudelijk gesprek uit de weg gaan. Een door de raad aangenomen motie om de feiten rondom nut en noodzaak en alternatieven gezamenlijk te onderzoeken, is door B&W gewoon niet uitgevoerd! 

Stem 16 maart voor een
rechtvaardige energietransitie!